Any 1993

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Espanyoleto

3r Premi

Falla Molina-Claret

Secció Primera

1r Premi

Falla Sant Jordi

2n Premi

Falla Raval

3r Premi

Falla Selgas-Tovar

4t Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

Secció Segona

1r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

2n Premi

Falla Sant Feliu

3r Premi

Falla Ferroviaria

4t Premi

Falla Sant Jaume

5é Premi

Falla Abú Masaifa

6é Premi

Falla Mercat

Secció Tercera

1r Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

2n Premi

Falla Murta-Maravall

3r Premi

Falla Verge del Carme

4t Premi

Falla Cid-Trinitat

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Molina-Claret

Secció Primera

1r Premi

Falla Sant Jordi

2n Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

3r Premi

Falla Espanyoleto

4t Premi

Falla Selgas-Tovar

5é Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

Secció Segona

1r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

2n Premi

Falla Abú Masaifa

3r Premi

Falla Murta-Maravall

4t Premi

Falla Sant Feliu

5é Premi

Falla Ferroviaria

6é Premi

Falla Raval

7é Premi

Falla Mercat

8é Premi

Falla Verge del Carme

Secció Tercera

1r Premi

Falla Sant Jaume

2n Premi

Falla Cid-Trinitat