Any 1867

Monument Gran

Falla Cid-Trinitat (Plaça de la Trinitat)