Any 2000

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla Sant Jordi

2n Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

3r Premi

Falla Raval

Accèssit

Falla Espanyoleto

Secció Primera

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Sant Jaume

3r Premi

Falla Sant Feliu

Accèssit

Falla Selgas-Tovar

Secció Segona

1r Premi

Falla Molina-Claret

2n Premi

Falla Abú Masaifa

3r Premi

Falla Mercat

Accèssit

Falla Cid-Trinitat

Accèssit

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Secció Tercera

1r Premi

Falla Ferroviaria

2n Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

3r Premi

Falla Verge del Carme

Accèssit

Falla Murta-Maravall

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla Selgas-Tovar

2n Premi

Falla Verge del Carme

Secció Primera

1r Premi

Falla Sant Jordi

2n Premi

Falla Abú Masaifa

3r Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

Accèssit

Falla Espanyoleto

Accèssit

Falla República Argentina

Secció Segona

1r Premi

Falla Sant Feliu

2n Premi

Falla Mercat

3r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Accèssit

Falla Ferroviaria

Accèssit

Falla Molina-Claret

Secció Tercera

1r Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

2n Premi

Falla Sant Jaume

3r Premi

Falla Cid-Trinitat

Accèssit

Falla Murta-Maravall

Accèssit

Falla Raval