Falla Joan Ramón Jiménez

La comissió de la Falla Joan Ramón Jiménez és una comissió jove, va ser fundada l’any 1.974 per un grup d’amics amb la il.lusió que poc a poc la gent del barri anara unint-se a ells per a formar una gran comissió.

El primer anu la falla aconseguí el segon premi de la secció especial, cosa que il.lusionà molt als membres de la comissió i els animà a continuar amb la seua tasca. L’any següent s’aconseguiria el tercer premi de la secció especial. Pero arriba l’any 1.976, any en què la comissió va tenir greus problemes econòmics que la van fer desparèixer.

Però aquest grup d’amics no es va tornar enrere, i la seua afició a les falles va fer que treballaren una altra vegada per a tornar a formar la comissió a l’any 1.979. Durant anys la comissió va anar fent falles, encara que sense massa aspiracions per guanyar premis importants, ja que es pretenia anar fent gent i que aquesta comissió no tornara a desaparèixer.

Va ser l’any 1.982 quan la falla aconseguí el primer premi de la secció especial de les falles infantils. L’any següebt, 1983, tornaren a aconseguir el primer premi de la secció especial. Respecte a la falla gran, la comissió es movia entre la segona i tercera secció.

En aquest anys la comissió començava a guanyar premis importants en calvalcades, premis que s’han anat mantenint fins fa uns anys. També començaven a guanyar el premi a la millor carrossa.

Arriben els darrers anys de la dècada dels 80, on es confirma la nostra comissió com una de les més importants de la nostra ciutat. També es començava a lluitar pel premi en tot allò que es participava.

L’any 1.988, la falla Joan Ramón Jiménez celebrava el seu X aniversari. Els dos monuments aconseguiren el tercer premi de secció especial, i fou un any esplèndid.

L’any següent, 1.989, la falla J.R.J. volgué anar més enllà, i es posà a competir pel primer premi de secció especial, però no ho aconseguí.

Aquest any fou un bon any en premis, però també hi va haver gran quantitat de pluja, cosa que va fer que aquest any fora particular.

Fou al voltant d’aquests anys quan la falla inclouria el llibre de falles entre els premis pels que calia lluitar, fins arribar als últims tres anys, en els quals el llibre s’ha presentat fins i tot al concurs de l’ús del valencià de la Generalitat.

Els tres anys següents la falla aconseguia el tercer premi de la secció especial.

L’¡any 1.993 s’implantaren a Xàtiva les seccions, i la nostra falla va veure com baixava de categoria, incloent-la a la primera secció, aconseguint l’últim premi en aquest cas. L’any següent la falla Joan Ramón Jiménez tornà a col.locar-se a la secció especial i fou la falla amb major nombre de banderins.

Aquest any la falla infantil s’endugué el primer premi de la secció especial, millor falla de Xàtiva, primer premi de la cavalcada, primer premi carrossa llogada i primer premi ninot.

Als anys 1.995 i 1.996 la falla obtingué el segoon premi de la secció especial a la falla gran. Va destacar també al ral.li i a les carrosses. Es van obtindre els dos anys el primer premi de la disfressa del ral.li i primer i segón en les infantils.

L’any 1.997 va ser el millor any de la comissió, ja que es va aconseguir el primer premi de secció especial, premi que s’havia perseguit durant anys (era el primer premi aconseguit per la falla en les falles grans). Aquest any s’aconseguiren també els primers premis de les dues carrosses de lloguer.

L’any 1.998 es celebrava el XX aniversari i es pretenia tornar a fer alló que s’havia aconseguit l’any anterior però no va poder ser, ens vam haver d’acontentar amb el segon premi.

Font: CD Junta Local Fallera de Xàtiva de l’any 1.999

Notícies

Per si vols vore notícies relacionades amb aquesta falla

Ubicació

Per si vols veure on planten els monuments

Contacte

Per si busques el mail de la falla, web, xarxes socials, etc…

Anys

Per si vols saber quines eres les falleres majors, monuments, etc..