Any 1989

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

3r Premi

Falla Sant Jordi

Secció Primera

1r Premi

Falla Espanyoleto

2n Premi

Falla Mercat

3r Premi

Falla Ferroviaria

Secció Segona

1r Premi

Falla Verge del Carme

2n Premi

Falla Selgas-Tovar

3r Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

Secció Tercera

1r Premi

Falla Murta-Maravall

2n Premi

Falla Raval

3r Premi

Falla Abú Masaifa

4t Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

5é Premi

Falla Molina-Claret

6é Premi

Falla Sant Feliu

7é Premi

Falla Cid-Trinitat

8é Premi

Falla Sant Jaume

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Espanyoleto

3r Premi

Falla Molina-Claret

Secció Primera

1r Premi

Falla Raval

2n Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

3r Premi

Falla Sant Jordi

Secció Segona

1r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

2n Premi

Falla Selgas-Tovar

3r Premi

Falla Mercat

Secció Tercera

1r Premi

Falla Sant Feliu

2n Premi

Falla Murta-Maravall

3r Premi

Falla Verge del Carme

4t Premi

Falla Ferroviaria

5é Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

6é Premi

Falla Abú Masaifa

7é Premi

Falla Cid-Trinitat

8é Premi

Falla Sant Jaume