Any 1979

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla Raval

2n Premi

Falla Molina-Claret

3r Premi

Falla Selgas-Tovar 

Secció Primera

1r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

2n Premi

Falla República Argentina

3r Premi

Falla Sant Jaume (Martirs de la Revolució)

Secció Segona

1r Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

2n Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

3r Premi

Falla Ferroviaria

4t Premi

Falla Espanyoleto

Secció Tercera

1r Premi

Falla Mercat

2n Premi

Falla Sant Feliu

3r Premi

Falla Verge del Carme

4t Premi

Falla Cid-Trinitat

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla Selgas-Tovar

2n Premi

Falla Raval

3r Premi

Falla Mercat

Secció Primera

1r Premi

Falla Verge del Carme

2n Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

3r Premi

Falla Molina-Claret

Secció Segona

1r Premi

Falla Sant Jaume (Martirs de la Revolució)

2n Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

3r Premi

Falla República Argentina

Secció Tercera

1r Premi

Falla Cid-Trinitat

2n Premi

Falla Ferroviaria

3r Premi

Falla Espanyoleto

4t Premi

Falla Sant Feliu