Any 1972

Monument Gran

Secció Primera

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Verge del Carme

3r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Secció Segona

1r Premi

Falla Sant Jordi

2n Premi

Falla Selgas-Tovar

3r Premi

Falla Espanyoleto

Secció Tercera

1r Premi

Falla Mercat

2n Premi

Falla Sant Jaume

3r Premi

Falla Plaça Enriquez

Monument Infantil

1r Premi

Falla República Argentina