Any 2001

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Molina-Claret

3r Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

Accèssit

Falla Abú Masaifa

Secció Primera

1r Premi

Falla Sant Jordi

2n Premi

Falla Sant Jaume

Secció Segona

1r Premi

Falla Sant Feliu

2n Premi

Falla Espanyoleto

3r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Accèssit

Falla Selgas-Tovar

Accèssit

Falla Benlloch-Alexandre VIé

Accèssit

Falla Ferroviaria

Secció Tercera

1r Premi

Falla Raval

2n Premi

Falla Mercat

3r Premi

Falla Cid-Trinitat

Accèssit

Falla Murta-Maravall

Accèssit

Falla Verge del Carme

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Selgas-Tovar

3r Premi

Falla Sant Feliu

Accèssit

Falla Verge del Carme

Accèssit

Falla Molina-Claret

Secció Primera

1r Premi

Falla Sant Jordi

2n Premi

Falla Abú Masaifa

3r Premi

Falla Espanyoleto

Accèssit

Falla Joan Ramón Jiménez

Accèssit

Falla Ferroviaria

Secció Segona

1r Premi

Falla Sant Jaume

2n Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Secció Tercera

1r Premi

Falla Murta-Maravall

2n Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

3r Premi

Falla Mercat

Accèssit

Falla Cid-Trinitat

Accèssit

Falla Raval