Paco Roca Chorques

     Paco Roca i Chorques, nascut a Xàtiva el 30 de juliol de 1957, construeix la seua primera falla infantil amb tan sols quinze anys per a la comissió d’Espanyoleto, i que posà l’inici d’una trajectòria de constant evolució. La inquietud per innovar, la influència i coneixement de l’obra d’artistes referents així com la debilitat pel còmic, són els factors per configurar l’estil que l’ha caracteritzat, amb una pintura més solta i lleugera, i un modelatge més fresc i directe carregat d’una caricatura pròpia. 

     Fins a 1980, es dedica a aprendre l’ofici col·laborant amb diversos artistes fallers, compaginant el seu aprenentatge amb l’elaboració de falles infantils. A les primeres passes, combina les primeres figures modelades per les seues mans amb reproduccions de cartó d’artistes de València, principalment de Juan Canet, amb el qual Roca manté una amistat que li valdrà col·laborar en el modelatge d’algunes figures d’este referent de les falles infantils. 

     I en poc de temps, la seua projecció va estar quallada d’èxits. En 1981 planta la seua primera falla gran a Xàtiva per a la comissió de Tetuán-Sant Francesc.

     Fora de Xàtiva també aconseguix els màxims guardons a Alzira, Torrent, Algemesí i Silla. Cal destacar també els nombrosos ninots indultats a la capital de la Costera així com pel Gremi d’Artistes Fallers.

     Prompte comença a obtenir bons resultats en la competició, així, en 1984, aconseguirà entrar en la secció especial amb una falla plantada en Selgas-Tovar que s’emportarà el tercer premi. El 1986 Paco Roca guanya per primera vegada amb aquell espectacular monument plantat a la plaça del Raval. Tornarà a guanyar el primer premi d’especial al Raval (1987), a Espanyoleto (1988 i 1991) i a República Argentina (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012), resultats als que caldrà afegir el premi a la millor falla de Xàtiva de 1998 (Sant Jordi) i els nombrosos ninots indultats que té.

     Fora de Xàtiva també aconseguix els màxims guardons a Alzira, Torrent, Algemesí i Silla. Cal destacar també els nombrosos ninots indultats a la capital de la Costera així com pel Gremi d’Artistes Fallers.

     Respecte a les falles infantils, Roca és considerat com un dels artistes més importants. Ho és, no només per la gran quantitat de primers premis que ha obtingut, tant de falla, com d’enginy i gràcia, així com els ninots indultats; ho és perquè és el principal artífex de l'evolució i consolidació de les falles infantils de la nostra ciutat. En els cinc anys que hi ha entre 1973 −que realitza la seua primera falla a la demarcació de l'Espanyoleto− i 1978 −que obté el primer premi de les falles infantils amb la comissió de Tetuan–St. Francesc−, aconsegueix canviar completament el concepte de falla infantil i ho fa gràcies a l'entusiasme que té cap a les falles i no deixant passar en cap moment el que s'està fent en aquells anys a València, per tal d'actualitzar-se i importar el millor de les falles infantils a la seua ciutat. Açò deriva, per una part, que la competència entre comissions vaja en augment, el que possibilita una competició de falles infantils de qualitat i quantitat. Per una altra part, i com a resultat de la primera, farà que apareguen joves artistes disposats a triomfar en la faceta de realitzar falles infantils.

     A Xàtiva, d’entre els més de cinquanta cadafals infantils plantats, aconseguirà nombrosos primers premis a les demarcacions de Tetuan–St. Francesc (1978, 1980 i 1981), J. Ramon Jiménez (1982 i 1983), Espanyoleto (1986), Raval (1988), Benlloch (2006 i 2007). També plantarà per a les comissions de Selgas–Tovar, República Argentina, Sant Jaume, Sant Jordi, Sant Feliu, Ferroviària, Cid – Trinitat, Verge del Carme i la desapareguda Jaume I. Fora de Xàtiva, on també aconseguirà els màxims guardons, plantarà falles infantils a Alzira, Torrent , Algemesí o Silla.

     El salt a València el dóna el 1987, quan és contractat per la comissió M. Arnau-Creu Coberta com a artista de la falla infantil. Més tard col·laborarà amb Armando Serra, modelant la falla infantil de Na Jordana així com la primera falla infantil municipal de València. El seu primer gran èxit a les falles de València serà l'any 1994 on aconseguirà el primer premi de la secció primera, ninot indultat pel Gremi i el primer premi d'Enginy i Gràcia amb la falla de Sant Marcel·lí. Aquest fet farà que el següent any debute a la secció especial amb un tercer premi de la mà d'aquesta comissió. El 1996 realitzarà la falla de Na Jordana per a la secció especial obtenint el setè premi. Durant la dècada dels noranta Roca és un clàssic a les falles infantils del cap-i-casal realitzant-ne diverses cada any aconseguint nombrosos primers premis en categories inferiors. Destacar la quantitat de primers premis aconseguits per a les comissions de Mercat de Monteolivet, Pérez Galdós –  Calixte III o Cuba – Literat Azorin. Les seus darrers incursions a la secció especial seran per a la falla Ciscar – Borriana (2006) i Cuba – Literat Azorín (2007). També cal destacar la seua producció a les fogueres infantils d'Alacant on és un habitual de la secció especial amb la falla de Sèneca – Autobusos aconseguint l'any 2002 i 2004 el primer premi.

     Quant a falles grans plantades al cap-i-casal, realitza monuments per a les comissions Arxiduc Carles–Xiva, Quart–Palomar, Doctor Collado, Sant Marcelí, Montolivet, Sant Vicent–Periodista Azzatti, San Vicent–Marvá i Gravador Esteve–Cirilo Amorós, aconseguint primers premis a diverses categories i on arriba a participar en diverses ocasions a la secció primera. Cal destacar els 6 primers premis consecutius a la secció tercera per a la falla de Pérez Galdós–Calixte III.

     Paco Roca, al llarg de la seua trajectòria artística, ha sabut crear un estil propi i s’ha caracteritzat per construir falles vistoses i de gran originalitat, buscant l’evolució estètica de manera permanent. Com hem comentat a l’inici en el seu estil predomina la recerca de la plasticitat i la caricatura, pendent sempre del detall però fugint del virtuosisme. Roca no mai ha perdut de vista la finalitat crítica del monument faller i, per això, les seues obres traspuen sàtira pels quatre costats. És un artista complet que domina totes les fases de la producció fallera: idea, dibuixa, modela i pinta. Al llarg del temps hem vist una evolució artística en la seua obra, creant, el 1994, un punt d'inflexió en la seua concepció artística aconseguint l'estil que buscava: una pintura més solta i lleugera, i un modelatge més fresc i directe amb una caricatura pròpia. 

     Fins a l’actualitat, ha plantat més d’un centenar de falles grans així com unes 125 falles infantils, a més de nombroses fogueres i barraques a Alacant. 

     Cal destacar una sèrie d’artistes que van aprendre l’ofici a l’obrador de Paco Roca, com Francis Guerrero, qui arriba a plantar 31 falles infantils i que ara fa societat artística amb Venancio Cimas, o Alfredo Bernat Cano, un artista consagrat en falles grans, que es va iniciar en el món faller amb la confecció de falles infantils, de les quals ha plantat a Xàtiva un total de 28 i altres a València, Alzira o Gandia.

 

 

Rafa Tortosa Garcia (Director d’El Verí del Foc)

MONUMENTS PLANTATS A XÀTIVA

1973 Falla Infantil Espanyoleto. Quart Premi, Lema: Desfile de estrellas

1974 Falla Infantil Espanyoleto. Segón Premi, Lema: Loquilàndia km 0

1975 Falla Cid Trinitat Infantil. Secció Segona, Primer Premi, Lema: Mari Poppins

1975 Falla Espanyoleto Infantil. Secció Tercera, Segón Premi. Lema: Il·lusió infantil

1976 Falla Espanyoleto Infantil. Secció Primera, Segón Premi. Lema: Il·lusions infantils

1978 Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc Infantil. Secció Especial, Primer Premi, Lema: Homenatge a Xàtiva en la fantasia

1979 Falla Espanyoleto Infantil. Secció Tercera, Segón Premi, Lema: Contes de TV

1980 Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc Infantil. Secció Tercera, Segón Premi, Lema: Contes de TV

1981 Falla Infantil Espanyoleto. Secció Tercera, Segón Premi, Lema: Contes de TV

1981 Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc. Secció Segona, Segón premi, Lema: Fantasmes i fantasmes de Xàtiva

1981 Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc Infantil. Secció Especial, Primer Premi,  Lema: Música i amor dels xiquets

1982 Falla Infantil Espanyoleto. Secció Primera, Primer Premi, Lema: La primavera i els xiquets

1982 Falla Joan Ramón Jiménez. Secció Especial, Primer premi, Lema: Vixca les nostres festes

1982 Falla Joan Ramón Jiménez Infangtil. Secció Tercera, Tercer premi, Lema: Els que mos foten

1983 Falla Albereda Jaume I Infantil. Secció Segona, Tercer premi, Lema: Pregonant la nostra festa

1983 Falla Espanyoleto Infantil. Secció Primera, Segón Premi, Lema: Costums valencianes

1983 Falla Joan Ramón Jiménez Infantil. Secció Segona Tercer premi, Lema: Els que pinten

1983 Falla Joan Ramón Jiménez. Secció Especial, Primer premi, Lema: El món dels xiquets

1983 Falla Selgas-Tovar Infantil. Secció Primera, Primer premi, Lema: Fantasies de sempre

1983 Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc Infantil. Secció Segona, Segón premi, Lema: L'estiu

1984 Falla Espanyoleto Infantil. Secció Especial, Segón Premi, Lema: Olimpiades falleres

1984 Falla Sant Feliu. Secció Segona, Tercer premi, Lema: Primavera

1984 Falla Sant Jaume Infantil. Secció Segona, Tercer premi, Lema: Jocs infantils

1984 Falla Selgas-Tovar Infantil. Secció Especial, Tercer premi, Lema: Dies de festa

1984 Falla Selgas-Tovar. Secció Especial, Tercer premi, Lema: Desconcert

1984 Falla Verge del Carme Infantil. Secció Tercera, Quart premi, Lema: Dimoniets

1984 Falla Verge del Carme. Secció Tercera, Segón premi, Lema: Petardaes falleres

1985 Falla Espanyoleto Infantil. Secció Primera, Primer Premi, Lema: Hores de festa

1985 Falla Espanyoleto. Secció Primera, Tercer Premi, Lema: Tot contaminat

1985 Falla Joan Ramón Jiménez Infantil. Secció Tercera, Primer premi, Lema: Trucos

1985 Falla Joan Ramón Jiménez. Secció Tercera, Primer premi, Lema: L'economia

1985 Falla Raval. Secció Especial, Tercer premi, Lema: Desnivells

1985 Falla Selgas-Tovar Infantil. Secció Segona, Segón premi, Lema: Tradicions de festa

1985 Falla Selgas-Tovar. Secció Primera, Segón premi, Lema: Caceries

1986 Falla Espanyoleto. Secció Especial, Segón Premi, Lema: Empastres

1986 Falla Joan Ramón Jiménez Infantil. Secció Primera, Primer premi, Lema: Fantasies de xiquets

1986 Falla Joan Ramón Jiménez. Secció Segona Segón premi, Lema: Sorpreses

1986 Falla Raval. Secció Especial, Primer Premi, Lema: La festa

1987 Falla Espanyoleto. Secció Especial, Segón Premi, Lema: Açò pega un pet

1987 Falla Espanyoleto Infantil. Secció Especial, Tercer Premi, Lema: De Xàtiva al cel

1987 Falla Raval. Secció Especial, Primer Premi, Lema: Renaiximent

1988 Falla Espanyoleto. Secció Especial, Primer Premi, Lema: Genis cassolans

1988 Falla Espanyoleto Infantil. Secció Segona, Primer Premi, Lema: Contes de poca por

1988 Falla Joan Ramón Jiménez Infantil. Secció Especial, Tercer premi, Lema: Despertà

1988 Falla Joan Ramón Jiménez. Secció Especial, Tercer premi, Lema: Destrucció i Progres

1988 Falla Raval Infantil. Secció Especial, Primer Premi, Lema: Empastres festeros

1988 Falla Raval. Secció Primera, Segón premi, Lema: Pirateries

1989 Falla Espanyoleto Infantil. Secció Especial, Segón Premi, Lema: Xàtiva mora

1989 Falla Espanyoleto. Secció Primera, Primer Premi, Lema: El món de les falles

1989 Falla Joan Ramón Jiménez Infantil. Secció Primera, Segón premi, Lema: Viatges espacials

1989 Falla Joan Ramón Jiménez. Secció Especial, Segón premi, Lema: Despres de 750 anys

1989 Falla Sant Jordi. Secció Especial, Tercer premi, Lema: Contes i fabules

1990 Falla Espanyoleto Infantil. Secció Especial, Tercer Premi, Lema: Carnestoltes

1990 Falla Espanyoleto. Secció Especial, Segón Premi, Lema: El nostre poble

1990 Falla Joan Ramón Jiménez. Secció Especial, Tercer premi, Lema: La nit

1991 Falla Espanyoleto Infantil. Secció Primera, Primer Premi, Lema: Serenates

1991 Falla Espanyoleto. Secció Especial, Primer Premi, Lema: Bruixeries

1992 Falla Espanyoleto Infantil. Secció Especial, Tercer Premi, Lema: Contes i fantasies

1992 Falla Espanyoleto. Secció Especial, Segón Premi, Lema: Xàtiva, festes i tradicions

1992 Falla Sant Jordi. Secció Primera, Primer premi, Lema: De nit tots els gats són pardos

1993 Falla Espanyoleto Infantil. Secció Primera, Tercer Premi, Lema: Concert

1993 Falla Espanyoleto. Secció Especial, Segón Premi, Lema: Teatre, artistes i estrel.les

1993 Falla Sant Feliu. Secció Segona, Segón premi, Lema: Falles festa de borumballes

1993 Falla Sant Jordi. Secció Primera, Primer premi, Lema: Diablures

1994 Falla Joan Ramón Jiménez. Secció Especial, Segón premi, Lema: Menú per a tots

1994 Falla Murta-Maravall Infantil. Secció Segona, Tercer Premi, Lema: Viatges espacials

1994 Falla Sant Jordi. Secció Primera, Primer Premi, Lema: La crisis

1995 Falla Joan Ramón Jiménez. Secció Especial, Segón premi, Lema: Els bufons

1995 Falla Mercat Infantil. Secció Primera, Tercer premi, Lema: L'amor

1995 Falla Mercat. Secció Segona, Quart Premi, Lema: El món de l'enxufe

1995 Falla Sant Jordi. Seeció Primera, Primer Premi, Lema: Històries de por

1996 Falla Benlloch. Secció Tercera, Primer premi, Lema: Desperta, socarrat!

1996 Falla Mercat. Secció Segona, Segón Premi, Lema: Mites i herois a Xàtiva

1996 Falla Sant Jordi. Secció Primera, Primer premi, Lema: Tocant fons

1997 Falla Benlloch. Secció Tercera, Primer premi, Lema: Xàtiva: ciutat de cine

1997 Falla Sant Jordi. Secció Primera, Segón premi, Lema: Xàtiva turística

1998 Falla Benlloch Infantil. Secció Especial, Segón premi, Lema: Aprenents de mags

1998 Falla Benlloch. Secció Tercera, Primer premi, Lema: Menús cassolans

1998 Falla Sant Jordi. Secció Primera, Primer Premi, Lema: Xàtiva fallera

2006 Falla Benlloch Infantil. Secció Especial, Premir premi, Lema: Santoral valencià

2006 Falla República Argentina. Secció Especial, Primer Premi, Lema: Xàtiva present i futur

2007 Falla Benlloch Infantil. Primer premi, Artista: Paco Roca Chorques, Lema: Jo també vullc pintar

2007 Falla República Argentina. Primer Premi, Lema: Aterrant… Xàtiva 2007

2008 Falla Benlloch Infantil. Segón premi, Lema: Somni d'una nit de falles

2008 Falla República Argentina Infantil. Cinqué premi, Lema: La mar salà

2008 Falla República Argentina. Primer Premi, Lema: I tots… no som santets

2009 Falla Benlloch. Segón premi, Lema: Els imperis

2009 Falla Benlloch Infantil. Segón premi, Lema: Viatge a la prehistòria des de la Cova Negra

2009 Falla República Argentina Infantil. Sisé premi, Artista: Paco Roca Chorques, Lema: Quantes llunes!

2009 Falla República Argentina. Primer Premi, Lema: La Xàtiva medieval del senyor feudal

2010 Falla Raval. Secció Primera, Primer Premi, Lema: El pas del temps, al barri del Raval

2010 Falla República Argentina Infantil. Secció Primera, Tercer Premi, Lema: La mar en conserva

2010 Falla República Argentina. Secció Especial, Primer Premi, Lema: L'amo del corral

2010 Falla Sant Jordi Infantil. Secció Tercera, Primer Premi, Lema: Aprenent d'artista

2010 Falla Sant Jordi. Secció Segona, Primer Premi, Lema: Bous, corregudes, places cobertes…

2011 Falla Raval. Secció Primera, Segón Premi, Lema: Sorpresa, Sorpresa!!!

2011 Falla República Argentina Infantil. Secció Especial, Segón Premi, Lema: Aventures.com

2011 Falla República Argentina. Secció Especial, Segón Premi, Lema: Xàtiva, ciutat de les meravelles

2011 Falla Sant Jordi Infantil. Secció Segona, Primer Premi, Lema: Mare vull ser president… i jo fallera major

2011 Falla Sant Jordi. Secció Primera, Tercer Premi, Lema: Passarem per la picota

2012 Falla Raval. Secció Primera, Primer premi, Lema: Buscant la sort

2012 Falla República Argentina Infantil. Secció Primera Tercer premi, Lema: Què seré?

2012 Falla República Argentina. Secció Especial, Primer premi, Lema: Mil i un contes

2012 Falla Infantil Sant Feliu. Secció Tercera, Accèssit, Lema: Anem al teatre

2012 Falla Sant Feliu. Secció Tercera, Primer premi, Lema: Estem cremats

2012 Falla Sant Jordi Infantil. Secció Segona, Segón premi, Lema: Jugant a Sant Jordi

2012 Falla Sant Jordi. Secció Segona, Segón premi, Lema: 25 anys de falla

2013 Falla Passeig-Cardenal Serra. Secció Tercera, Accèssit, Lema: Retallant, retallat

2013 Falla Infantil República Argentina. Secció Primera, Accèssit, Lema: Les quatre estacions

2013 Falla República Argentina. Secció Especial, Segón premi, Lema: Una falla de por

2013 Falla Infantil Sant Feliu. Secció Tercera, Accèssit, Lema: La granja de Pepito

2013 Falla Sant Feliu. Secció Tercera, Tercer premi, Lema: La gallina diu que no

2013 Falla Infantil Sant Jordi. Secció Segona, Tercer premi, Lema: De tot cor

2013 Falla Sant Jordi. Secció Segona, Segón premi, Lema: Salve's qui puga…

2014 Falla Raval Infantil. Secció Primera, Segón premi, Lema: Alimenta't bé

2014 Falla Raval. Secció Primera, Primer premi, Lema: Fent la mona

2014 Falla República Argentina. Secció Especial, Segón premi, Lema: Una falla juràssica

2014 Falla Sant Feliu Infantil. Secció Tercera, Accèssit, Lema: Una de Lucky Luck

2014 Falla Sant Feliu. Secció Tercera, Accèssit, Lema: Fent l'indi

2014 Falla Sant Jaume Infantil. Secció Tercera, Accèssit, Lema: Les primeres lletres

2014 Falla Sant Jaume. Secció Tercera, Accèssit, Lema: Primer avís

2014 Falla Sant Jordi Infantil. Secció Segona, Segón premi, Lema: Viatges espacials

2014 Falla Sant Jordi. Secció Segona, Accèssit, Lema: Esta falla punxa

2015 Falla Raval Infantil. Secció Segona, Tercer Premi, Lema: Por a qui…?

2015 Falla Raval. Secció Primera, Tercer Premi, Lema: Xàtiva en flames o en falles?

2015 Falla Sant Jordi Infantil. Secció Tercera, Accèssit, Lema: Homenatge a Tintín a Xàtiva

2015 Falla Sant Jordi. Secció Segona, Tercer Premi, Lema: Una falla de còmic

2016 Falla Raval. Secció Especial, Tercer Premi, Lema: La nova generació de socarraets

2016 Falla Sant Jordi Infantil. Secció Segona, Quart premi, Lema: Personatges TV

2016 Falla Sant Jordi. Secció Segona, Seté premi, Lema: Qui mou els fils…?

2017 Falla Raval Infantil. Secció Primera, Tercer premi, Lema: Anem d'acampada 

2017 Falla Raval. Secció Especial, Quart premi, Lema: Tornejos