Any 1994

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

3r Premi

Falla Verge del Carme

Accèssit

Falla Espanyoleto

Secció Primera

1r Premi

Falla Sant Jordi

2n Premi

Falla Raval

3r Premi

Falla Selgas-Tovar

Secció Segona

1r Premi

Falla Sant Feliu

2n Premi

Falla Molina-Claret

3r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Accèssit

Falla Mercat

Accèssit

Falla Abú Masaifa

Secció Tercera

1r Premi

Falla Ferroviaria

2n Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

3r Premi

Falla Murta-Maravall

Accèssit

Falla Cid-Trinitat

Accèssit

Falla Sant Jaume

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

2n Premi

Falla Molina-Claret

3r Premi

Falla República Argentina

Accèssit

Falla Verge del Carme

Secció Primera

1r Premi

Falla Abú Masaifa

2n Premi

Falla Sant Jordi

3r Premi

Falla Selgas-Tovar

Accèssit

Falla Espanyoleto

Secció Segona

1r Premi

Falla Sant Feliu

2n Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

3r Premi

Falla Murta-Maravall

Accèssit

Falla Ferroviaria

Secció Tercera

1r Premi

Falla Cid-Trinitat

2n Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

3r Premi

Falla Raval

Accèssit

Falla Mercat

Accèssit

Falla Sant Jaume