Falla Mercat

El que hem pugut trobar en els nostres inicis es remunta a l’any 1.926 ja que sabem que el president fou Josep Sanchis i Bellver.

Després es va desfer la comissió per distints motius fins a l’any 1.945, en que la falla s’anomenava Plaça de la Unificació i el lema era «Coses de la Plaça». Es tornà a plantar falla en anys alternatius, segons referència dels llibrets explicatius, en els anys 1946-47-53-55 i 1.957 però va ser a partir de 1.967 quan comença la nova etapa de falles en la plaça del Mercat fins l’actualitat.

En aquella data del 67 el president fou Josep Tudela i Espí que estigué molts anys en el càrrec i el lema de la falla era El més tonto, en raó, és qui toca el violó.

La nostra comissió celebrà el XXV aniversari en 1.991, organitzant-se diversos actes entre els quals destacà un sopar celebrat en el Cerce Mercantil que comptà amb l’assistència de les 25 falleres majors de la comissió.

És una comissió reduïda, de caràcter familiar i amb poc de barri, a causa de la quantitat de magatzems i botigues que hi ha al barri, que amb esforç de tos,. fallers i veïns també compta amb nombrosos premis importants que són els següents:

Falles Secció Especial:

1r premi any 1.985 i 2n premi anys 1.982 i 1.984

Millor ninot any 1.980

Enginy i gràcia any 1.983

Crítica local any 1.993

Falles Infantils Secció Especial:

1r premi any 1.991, 2n premi anys 1.985-87-88 i 3r premi anys 1.979-82

Millor ninot infantil 2n premi any 1.988

Enginy i gràcia any 1.988

La nostra comissió sempre ha tingut fama de fer bones presentacions i la mostra la tenim en els nombrosos premis aconseguits com són els dels anys: 1r premi 1.982-83-84 i 1.988 i 2n premi als anys 1.989 i 1.997.

En la confecció de carrosses per part de la comissió en la calvalcada del ninot tenim els següents premis:

Carrossa fallera major: 1r premi anys 1.989-91-93-95 i 1.997; 2n premi l’any 1.989 i 3r premi al 1.994

En carrosses infantils tenim 2n premi els anys 1.995-97 i 1.998

La participació en els jocs de saló també ha sigut premiada de la següent manera:

1r premi parxís anys 1.987-91

1r premi truc any 1.996

1r premi dominó anys 1.987-88-95 i 1.996

En el ral.li humorístic s’aconsegueix el premi a la millor disfressa els anys 1.983 i 1.984

Tots aquestos premis s’han aconseguit amb l’esforç d’un grup de fallers i veïns que al llarg d’aquestos anys han passat per la comissió i als qui agraïm per la seua dedicació i també als presidents que han ostentat aquest càrrec que son els següents: Josep Tudela i Espí, Jose Castellano i Cuenca, Josep Revert i Esteve, Adelí Pardillos i Parra, Eduardo Calatayud i Plà, Rafael Taengua i Fasanar, J. José Garcia tortosa, Antonio Montaner i Almiñana.

En l’actualitat el nostre president és Rafael Taengua i Fasanar i la comissió està formada principalment per un grup de gent jove, que amb esforç i dedicació lluita per a mantenir la falla en un lloc digne i amb la mateixa línia que els anys anteriors i que estem segurs que amb la col.laboració de fallers, veïns i amics continuarem molts anys plantant una falla i fent festa en aquesta emblemàtica plaça de la ciutat de Xàtiva com és la plaça del Mercat.

 

Font: CD Junta Local Fallera de Xàtiva de l'any 1.999

Notícies

Per si vols vore notícies relacionades amb aquesta falla

Ubicació

Per si vols veure on planten els monuments

Contacte

Per si busques el mail de la falla, web, xarxes socials, etc…

Anys

Per si vols saber quines eres les falleres majors, monuments, etc..