Any 1988

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla Espanyoleto

2n Premi

Falla Ferroviaria

3r Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

Secció Primera

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Raval

3r Premi

Falla Mercat

Secció Segona

1r Premi

Falla Cid-Trinitat

2n Premi

Falla Selgas-Tovar

3r Premi

Falla Sant Jordi

Secció Tercera

1r Premi

Falla Verge del Carme

2n Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

3r Premi

Falla Sant Jaume

4t Premi

Falla Abú Masaifa

5é Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

6é Premi

Falla Sant Feliu

7é Premi

Falla Molina-Claret

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla Raval

2n Premi

Falla Mercat

3r Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

Secció Primera

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Abú Masaifa

3r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Secció Segona

1r Premi

Falla Espanyoleto

2n Premi

Falla Sant Jordi

3r Premi

Falla Selgas-Tovar

Secció Tercera

1r Premi

Falla Molina-Claret

2n Premi

Falla Sant Feliu

3r Premi

Falla Ferroviaria

4t Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

5é Premi

Falla Verge del Carme

6é Premi

Falla Sant Jaume

7é Premi

Falla Cid-Trinitat