Any 1973

Monument Gran

Secció Primera

1r Premi

Falla Verge del Carme

2n Premi

Falla Selgas-Tovar

3r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Secció Segona

1r Premi

Falla Sant Jordi

2n Premi

Falla Sant Jaume

3r Premi

Falla Espanyoleto

Secció Tercera

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Raval

3r Premi

Falla Mercat

Monument Infantil

1r Premi

Falla Selgas-Tovar

2n Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

3r Premi

Falla República Argentina

4t Premi

Falla Espanyoleto