Any 1998

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

3r Premi

Falla Ferroviaria

Secció Primera

1r Premi

Falla Sant Jordi

2n Premi

Falla Sant Feliu

3r Premi

Falla Espanyoleto

Accèssit

Falla Raval

Accèssit

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Secció Segona

1r Premi

Falla Selgas-Tovar

2n Premi

Falla Molina-Claret

3r Premi

Falla Mercat

Accèssit

Falla Abú Masaifa

Accèssit

Falla Sant Jaume

Secció Tercera

1r Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

2n Premi

Falla Verge del Carme

3r Premi

Falla Cid-Trinitat

Accèssit

Falla Murta-Maravall

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla Selgas-Tovar

2n Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

Secció Primera

1r Premi

Falla Abú Masaifa

2n Premi

Falla Sant Jordi

3r Premi

Falla Espanyoleto

Accèssit

Falla Ferroviaria

Accèssit

Falla Joan Ramón Jiménez

Accèssit

Falla Molina-Claret

Accèssit

Falla República Argentina

Secció Segona

1r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

2n Premi

Falla Murta-Maravall

3r Premi

Falla Sant Feliu

Accèssit

Falla Verge del Carme

Secció Tercera

1r Premi

Falla Cid-Trinitat

2n Premi

Falla Mercat

3r Premi

Falla Sant Jaume

Accèssit

Falla Raval