Any 1980

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla Raval

2n Premi

Falla Ferroviaria

3r Premi

Falla Molina-Claret

Secció Primera

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

3r Premi

Falla Mercat

Secció Segona

1r Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

2n Premi

Falla Espanyoleto

3r Premi

Falla Selgas-Tovar

Secció Tercera

1r Premi

Falla Sant Jaume

2n Premi

Falla Cid-Trinitat

3r Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

4t Premi

Falla Sant Feliu

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

2n Premi

Falla República Argentina

3r Premi

Falla Selgas-Tovar

Secció Primera

1r Premi

Falla Raval

2n Premi

Falla Mercat

3r Premi

Falla Ferroviaria

Secció Segona

1r Premi

Falla Molina-Claret

2n Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

3r Premi

Falla Espanyoleto

Secció Tercera

1r Premi

Falla Cid-Trinitat

2n Premi

Falla Sant Feliu

3r Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

4t Premi

Falla Sant Jaume