Any 1987

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla Raval

2n Premi

Falla Espanyoleto

3r Premi

Falla República Argentina

Secció Primera

1r Premi

Falla Selgas-Tovar

2n Premi

Falla Mercat

3r Premi

Falla Molina-Claret

Secció Segona

1r Premi

Falla Verge del Carme

2n Premi

Falla Cid-Trinitat

3r Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

Secció Tercera

1r Premi

Falla Ferroviaria

2n Premi

Falla Abú Masaifa

3r Premi

Falla Sant Feliu

4t Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

5é Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

6é Premi

Falla Sant Jaume

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

2n Premi

Falla Mercat

3r Premi

Falla Espanyoleto

Secció Primera

1r Premi

Falla Raval

2n Premi

Falla Selgas-Tovar

3r Premi

Falla Ferroviaria

Secció Segona

1r Premi

Falla Molina-Claret

2n Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

3r Premi

Falla Sant Feliu

Secció Tercera

1r Premi

Falla Abú Masaifa

2n Premi

Falla República Argentina

3r Premi

Falla Cid-Trinitat

4t Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

5é Premi

Falla Verge del Carme

6é Premi

Falla Sant Jaume