Any 1990

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Espanyoleto

3r Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

Secció Primera

1r Premi

Falla Cid-Trinitat

2n Premi

Falla Selgas-Tovar

3r Premi

Falla Verge del Carme

Secció Segona

1r Premi

Falla Sant Jordi

2n Premi

Falla Molina-Claret

3r Premi

Falla Mercat

Secció Tercera

1r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

2n Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

3r Premi

Falla Raval

4t Premi

Falla Sant Jaume

5é Premi

Falla Ferroviaria

6é Premi

Falla Sant Feliu

7é Premi

Falla Murta-Maravall

8é Premi

Falla Abú Masaifa

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Cid-Trinitat

3r Premi

Falla Espanyoleto

Secció Primera

1r Premi

Falla Raval

2n Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

3r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Secció Segona

1r Premi

Falla Selgas-Tovar

2n Premi

Falla Mercat

3r Premi

Falla Sant Jordi

Secció Tercera

1r Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

2n Premi

Falla Murta-Maravall

3r Premi

Falla Sant Feliu

4t Premi

Falla Abú Masaifa

5é Premi

Falla Molina-Claret

6é Premi

Falla Ferroviaria

7é Premi

Falla Sant Jaume

8é Premi

Falla Verge del Carme