Any 1977

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Raval

3r Premi

Falla Cid-Trinitat

Secció Primera

1r Premi

Falla Ferroviaria

2n Premi

Falla Molina-Claret

3r Premi

Falla Sant Feliu

Secció Segona

1r Premi

Falla Selgas-Tovar

2n Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

3r Premi

Falla Espanyoleto

Secció Tercera

1r Premi

Falla Verge del Carme

2n Premi

Falla Sant Jaume (Martirs de la Revolució)

3r Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

4t Premi

Falla Mercat

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla Sant Feliu

2n Premi

Falla Raval

3r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Secció Primera

1r Premi

Falla Sant Jaume (Martirs de la Revolució)

2n Premi

Falla República Argentina

3r Premi

Falla Cid-Trinitat

4t Premi

Falla Ferroviaria

Secció Segona

1r Premi

Falla Selgas-Tovar

2n Premi

Falla Espanyoleto

3r Premi

Falla Molina-Claret

4t Premi

Falla Verge del Carme