Any 1995

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

3r Premi

Falla Verge del Carme

Secció Primera

1r Premi

Falla Sant Jordi

2n Premi

Falla Espanyoleto

3r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

4t Premi

Falla Abú Masaifa

Secció Segona

1r Premi

Falla Sant Feliu

2n Premi

Falla Selgas-Tovar

3r Premi

Falla Molina-Claret

4t Premi

Falla Mercat

5é Premi

Falla Ferroviaria

6é Premi

Falla Sant Jaume

7é Premi

Falla Raval

Secció Tercera

1r Premi

Falla Cid-Trinitat

2n Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

3r Premi

Falla Murta-Maravall

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Abú Masaifa

Secció Primera

Accèssit

Falla Joan Ramón Jiménez

1r Premi

Falla Sant Jordi

3r Premi

Falla Espanyoleto

2n Premi

Falla Selgas-Tovar

Accèssit

Falla Verge del Carme

2n Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Secció Segona

3r Premi

Falla Sant Feliu

Accèssit

Falla Molina-Claret

Accèssit

Falla Ferroviaria

1r Premi

Falla Sant Jaume

1r Premi

Falla Murta-Maravall

Secció Tercera

3r Premi

Falla Mercat

Accèssit

Falla Cid-Trinitat

2n Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

Accèssit

Falla Raval