Falla Vernissa-Blanc-Llibertat-Caputxins

Tots pròxims i al mateix barri del nucli antic de la ciutat estan situats aquestos carrers, que són els precursors de l'actual comissió de la Plaça Sant Jordi. A la barriada es planten monuments grans de forma continuada els tres anys anteriors a l'esclat de la Guerra Civil i, alguns anys després -cosa que serà més comuna-, ho faran els monuments infantils. És significatiu l'exercici 1949/50 quan es planta un monument gran i dos infantils. En l'any 1946 apareix la comissió de Sant Jordi i ho fa amb el nom de «Comisión de las falles de la plaza de San Jorge y calles Blanca – Vernisa – Capuchinos», aglutinant sota la seua influència eixe any els diferents carrers del barri. Després de l'any 1946 són pocs els monuments que es planten amb les denominacions Vernissa, Blanc o Caputxins. Els monuments d'aquestes han estat realitzats per artistes fallers com Amador Cano, Antonio Grau Tomás i Antonio Grau Cros, els quals formaven part d'aquestes comissions.

 

Font: Quadern de falles, 1865-2014 de Joaquim Sánchez

Ubicació

Per si vols veure on planten els monuments

Anys

Per si vols saber quines eres les falleres majors, monuments, etc..