Falla Tetuan – Porta de Sant Francesc 1987

Fallera Major

María José Martínez i Lara

President

Ángel Díaz i Donoso

Fallera Major Infantil

Maite Párraga i Santamaría

President Infantil

Vicent Garcia i Arnau

Monument

LEMA:       Uns fan el burro i altres les burrades

ARTISTA:  Antoni Grau Cros

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      5é Premi

Monument infantil

LEMA:        Mesclant una llabor

ARTISTA:   Manolo J. Blanco Climent

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       1r Premi (Millor Monument Infantil de Xàtiva)

BANDERINS ACONSEGUITS