Any 2002

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Sant Jaume

Secció Primera

1r Premi

Falla Molina-Claret

2n Premi

Falla Sant Jordi

3r Premi

Falla Sant Feliu

Secció Segona

1r Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

2n Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

3r Premi

Falla Espanyoleto

Accèssit

Falla Abú Masaifa

Accèssit

Falla Selgas-Tovar

Accèssit

Falla Cid-Trinitat

Secció Tercera

1r Premi

Falla Mercat

2n Premi

Falla Ferroviaria

3r Premi

Falla Raval

Accèssit

Falla Verge del Carme

Accèssit

Falla Murta-Maravall

Accèssit

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Selgas-Tovar

Secció Primera

1r Premi

Falla Molina-Claret

2n Premi

Falla Abú Masaifa

3r Premi

Falla Sant Jordi

Accèssit

Falla Espanyoleto

Secció Segona

1r Premi

Falla Sant Feliu

2n Premi

Falla Ferroviaria

3r Premi

Falla Verge del Carme

Accèssit

Falla Sant Jaume

Accèssit

Falla Cid-Trinitat

Accèssit

Falla Joan Ramón Jiménez

Secció Tercera

1r Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

2n Premi

Falla Raval

3r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Accèssit

Falla Murta-Maravall

Accèssit

Falla Mercat