Falla Murta-Maravall 2002

Fallera Major

Maite Palomares i Castellano

President

Francesc Sanchis i Reyes

Fallera Major Infantil

Maria Roca i Vila

President Infantil

Marc Tortosa i Cuenca

Monument

LEMA:       La fira de Xàtiva

ARTISTA:  Josep Benavent Piera

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      Accèssit

Monument infantil

LEMA:        Els oficis

ARTISTA:   Francis Guerrero Almiñana

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       Accèssit

BANDERINS ACONSEGUITS