Any 1986

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla Raval

2n Premi

Falla Espanyoleto

3r Premi

Falla República Argentina

Secció Primera

1r Premi

Falla Selgas-Tovar

2n Premi

Falla Mercat

3r Premi

Falla Molina-Claret

Secció Segona

1r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

2n Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

3r Premi

Falla Verge del Carme

Secció Tercera

1r Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

2n Premi

Falla Abú Masaifa

3r Premi

Falla Sant Jaume

4t Premi

Falla Ferroviaria

5é Premi

Falla Sant Feliu

6é Premi

Falla Albereda-Jaume I

7é Premi

Falla Cid-Trinitat

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla Espanyoleto

2n Premi

Falla Raval

3r Premi

Falla Mercat

Secció Primera

1r Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

2n Premi

Falla Sant Feliu

3r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Secció Segona

1r Premi

Falla Ferroviaria

2n Premi

Falla República Argentina

3r Premi

Falla Verge del Carme

Secció Tercera

1r Premi

Falla Selgas-Tovar

2n Premi

Falla Albereda-Jaume I

3r Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

4t Premi

Falla Abú Masaifa

5é Premi

Falla Sant Jaume

6é Premi

Falla Molina-Claret

7é Premi

Falla Cid-Trinitat