Falla El Cid-Plaça Trinitat

Fundada en 1.865 de la mà d'en Blai Bellver Tomàs, es va convertir en la primera falla nascuda fora de la capital valenciana i, per supost, en la primera que es plantava en la Ciutat de Xàtiva. Allò va suposar un set historic dins de la fiesta de les falles.

Pero l'any següent, 1.866, el matéix Blai Bellver pasaba a la història puix conseguia plantar, en la plaça de la Trinitat de Xàtiva, la polèmica falla “La creu del matrimoni”, que anava acompanyada d'un llibret explicatiu que es convertia, per mèrits propis, en la millor expressió de la literatura fallera de tots els temps. A més, cal tiendre present que esta era la primera vegada en el mon de les falles, que es presentava una falla acompanyada d'un llibret explicatiu.

Des d'aquells temps la festa de les falles ha anat evolucionant I estructurant-se fins convertir-se en el que hui coneguem.

Cal recordar, no obstante, que per la falla de la Plaça de la Trinitat han passat persones com Francisco Climent Mata, Lorenzo Martí Talens, Antonio Beltràn Ferri, Adolfo Garcia Jover, Jose Mira Company, Vicente Sanchis Bernabeu, Enric Camànyez i un llarg etcètera de noms.

Les nomenades Falles Modernes commencent per a la falla de la Plaça de la Trinitat en l'any 1.974 I des d'aquella data no s'ha deixat de plantar monument en tots els anys successes. Això sí, la falla ha perdut el seu nom original I ha pres el de la plaça a la qual també li han canviat el nom. D'eixa forma naix la falla Plaça del Cid.

La comissió va mantendrá el dir nom fins 1.987 puix la plaça, seu de la falla, va recuperar el nom de plaça de la Trinitat.

En aquell any es decideix que el nom oficial siga Falla El Cid – Plaça de la Trinitat.

La comissió de la falla mantenimiento l'estructura tradicional fallera, destacant la presència de les dones en la junta. Cal fer esment que es va constituir com a asociación cultural en l'any 1.991, sent així la primera en adaptar-se a la legalista contemporània.

Hui, el major repte d'esta veterana comissió és el manteniment de la tradició fallera entenent que les falles són part de la cultura popular valenciana i separan-se de l'ona polititzadora que corre entre les comissions.

La falla El Cid, amb una mija d'edad que no supera els 35 anys, està sempre oberta a gent nova que tinga ganes de riure's un poc de la vida i moltes ganes de festa, sense oblidar que les falles no deixen de ser cultura.

Font: CD Junta Local Fallera de Xàtiva de l'any 1.999

Notícies

Per si vols vore notícies relacionades amb aquesta falla

Ubicació

Per si vols veure on planten els monuments

Contacte

Per si busques el mail de la falla, web, xarxes socials, etc…

Anys

Per si vols saber quines eres les falleres majors, monuments, etc..