Falla José Espejo

Com a Falla del carrer José Espejo -abans i ara carrer de Corretgeria- s'inclouen les falles que es plantaren amb aquest nom, a més, d'aquelles que es plantaren as carrers l'Humanitària, Banco de España, Portal de Santa Tecla i Hernán Cortés.

Com a comissió gran, planta la primera falla a l'exercici de 1933/34, amb una trajectòria intermitent durant els anys trenta, quaranta i cinquanta, fins a l'exercici de 1961/62, que fou l'últim i on va guanyar el premi del Ilibret. A més d'aquest, a l'exercici 1943/44, guanyaren el primer premi de falla gran.

En l'apartat infantil, amb el nom de falla de l'Humanitària i junt a la de la placeta de l'Olm, són les dues primeres falles infantils que es planten a Xativa a l'exercici de 1932/33. No serà fins a l'exercici de 1946/47 quan torne a plantar-ne, ja de forma intermitent, fins a l'exercici de 1962/63, l'últim de la seua trajectòria. Dins del premis, cal assenyalar que a l'exercici de 1946/47, en l'apartat de falla, guanyà el primer i segon premi, circumstância que fou possible al no plantar-se cap altra falla. Entre els guardons també té el de ninot indultat l'exercici de 1935/36 i el de llibret en 1933/34,

Ubicació

Per si vols veure on planten els monuments

Anys

Per si vols saber quines eres les falleres majors, monuments, etc..