Any 2003

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

2n Premi

Falla República Argentina

3r Premi

Falla Selgas-Tovar

Secció Primera

1r Premi

Falla Molina-Claret

2n Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

3r Premi

Falla Sant Jaume

Accèssit

Falla Sant Jordi

Accèssit

Falla Sant Feliu

Accèssit

Falla Raval

Secció Segona

1r Premi

Falla Mercat

2n Premi

Falla Ferroviaria

3r Premi

Falla Tetuan-Porta de  Sant Francesc

Accèssit

Falla Espanyoleto

Accèssit

Falla Abú Masaifa

Secció Tercera

1r Premi

Falla Murta-Maravall

2n Premi

Falla Cid-Trinitat

3r Premi

Falla Verge del Carme

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla Abú Masaifa

2n Premi

Falla Selgas-Tovar

Secció Primera

1r Premi

Falla Sant Jordi

2n Premi

Falla Molina-Claret

3r Premi

Falla República Argentina

Accèssit

Falla Sant Jaume

Accèssit

Falla Joan Ramón Jiménez

Accèssit

Falla Espanyoleto

Secció Segona

1r Premi

Falla Murta-Maravall

2n Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

3r Premi

Falla Sant Feliu

Accèssit

Falla Mercat

Accèssit

Falla Ferroviaria

Accèssit

Falla Verge del Carme

Accèssit

Falla Raval

Secció Tercera

1r Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

2n Premi

Falla Cid-Trinitat