Any 2005

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla Selgas-Tovar

2n Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

3r Premi

Falla República Argentina

Accèssit

Falla Raval

Secció Primera

1r Premi

Falla Verge del Carme

Secció Segona

1r Premi

Falla Molina-Claret

2n Premi

Falla Ferroviaria

3r Premi

Falla Murta-Maravall

Accèssit

Falla Benlloch-Alexandre VIé

Accèssit

Falla Abú Masaifa

Accèssit

Falla Espanyoleto

Accèssit

Falla Sant Jordi

Secció Tercera

1r Premi

Falla Sant Feliu

2n Premi

Falla Cid-Trinitat

3r Premi

Falla Sant Jaume

Accèssit

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Accèssit

Falla Mercat

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla Molina-Claret

2n Premi

Falla Selgas-Tovar

Secció Primera

1r Premi

Falla Ferroviaria

2n Premi

Falla Murta-Maravall

3r Premi

Falla Espanyoleto

Accèssit

Falla Sant Jordi

Accèssit

Falla República Argentina

Accèssit

Falla Abú Masaifa

Secció Segona

1r Premi

Falla Mercat

2n Premi

Falla Sant Feliu

3r Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

Accèssit

Falla Benlloch-Alexandre VIé

Accèssit

Falla Verge del Carme

Accèssit

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Secció Tercera

1r Premi

Falla Raval

2n Premi

Falla Cid-Trinitat

3r Premi

Falla Sant Jaume