Any 1975

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla Cid-Trinitat

2n Premi

Falla República Argentina

3r Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

Secció Primera

1r Premi

Falla Sant Jordi

2n Premi

Falla Ferroviaria

3r Premi

Falla Selgas-Tovar

Secció Segona

1r Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

2n Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

3r Premi

Falla Raval

4t Premi

Falla Sant Feliu

Secció Tercera

1r Premi

Falla Verge del Carme

2n Premi

Falla Espanyoleto

3r Premi

Falla Sant Jaume

4t Premi

Falla Mercat

Monument Infantil

Secció Primera

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Ferroviaria

3r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Secció Segona

1r Premi

Falla Cid-Trinitat

2n Premi

Falla Sant Jordi

3r Premi

Falla Raval

Secció Tercera

1r Premi

Falla Selgas-Tovar

2n Premi

Falla Espanyoleto

3r Premi

Falla Sant Jaume