Any 2012

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Ferroviaria

Secció Primera

1r Premi

Falla Raval

2n Premi

Falla Molina-Claret

3r Premi

Falla Espanyoleto

Accèsit

Falla Cid-Trinitat

Secció Segona

1r Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

2n Premi

Falla Sant Jordi

3r Premi

Falla Passeig-Cardenal Serra

Accèsit

Falla Sant Jaume

Accèsit

Falla Benlloch-Alexandre VIé

Accèsit

Falla Abú Masaifa

Secció Tercera

1r Premi

Falla Sant Feliu

2n Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

3r Premi

Falla Murta-Maravall

Accèsit

Falla Verge del Carme

Accèsit

Falla Selgas-Tovar

Accèsit

Falla Mercat

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla Selgas-Tovar

2n Premi

Falla Molina-Claret

3r Premi

Falla Cid-Trinitat

Secció Primera

1r Premi

Falla Raval

2n Premi

Falla Ferroviaria

3r Premi

Falla República Argentina

Secció Segona

1r Premi

Falla Abú Masaifa

2n Premi

Falla Sant Jordi

3r Premi

Falla Sant Jaume

Accèsit

Falla Espanyoleto

Secció Tercera

1r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

2n Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

3r Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

Accèsit

Falla Verge del Carme

Accèsit

Falla Sant Feliu

Accèsit

Falla Passeig-Cardenal Serra

Accèsit

Falla Murta-Maravall

Accèsit

Falla Mercat