Any 2006

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Secció Primera

1r Premi

Falla Sant Jordi

2n Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

3r Premi

Falla Molina-Claret

Accèssit

Falla Murta-Maravall

Accèssit

Falla Raval

Accèssit

Falla Sant Jaume

Secció Segona

1r Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

2n Premi

Falla Ferroviaria

3r Premi

Falla Selgas-Tovar

Accèssit

Falla Espanyoleto

Accèssit

Falla Verge del Carme

Secció Tercera

1r Premi

Falla Abú Masaifa

2n Premi

Falla Mercat

3r Premi

Falla Sant Feliu

Accèssit

Falla Cid-Trinitat

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

2n Premi

Falla Molina-Claret

Secció Primera

1r Premi

Falla Abú Masaifa

2n Premi

Falla Sant Jordi

3r Premi

Falla República Argentina

Accèssit

Falla Murta-Maravall

Secció Segona

1r Premi

Falla Mercat

2n Premi

Falla Espanyoleto

3r Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

Accèssit

Falla Selgas-Tovar

Accèssit

Falla Ferroviaria

Accèssit

Falla Raval

Secció Tercera

1r Premi

Falla Verge del Carme

2n Premi

Falla Sant Jaume

3r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Accèssit

Falla Cid-Trinitat

Accèssit

Falla Sant Feliu