Falla Plaça Sant Pere

Aquesta comissió, que rep el nom del barri i plaça on es plantava la falla, també va dur el nom de Plaça d'Attilio Bruschetti. La primera falla gran data de l'exercici de 1933/34, i continua esporàdicament amb dues falles més als anys trenta, tres als quaranta i una última a l'exercici de 1958/59. Pel que fa a la comissió infantil, planta tres falles als anys cinquanta, sent l'exercici de 1952/53 quan guanya el primer premi de falles infantils. Les falles infantils d'aquesta comissió són les primeres que va plantar n'Antoni Grau i Cros sota la tutela de son pare.

 

Font: Quadern de falles, 1865-2014 de Joaquim Sánchez

Ubicació

Per si vols veure on planten els monuments

Anys

Per si vols saber quines eres les falleres majors, monuments, etc..