Any 2020

Monument Gran

Secció Especial

Falla República Argentina

Falla Raval

Falla Ferroviaria

Falla Espanyoleto

Secció Primera

Falla Sant Jordi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

Falla Molina-Claret

Falla Abú Masaifa

Falla Joan Ramón Jiménez

Secció Segona

Falla Murta-Maravall

Falla Sant Feliu

Falla Selgas-Tovar

Falla Mercat

Secció Tercera

Falla Verge del Carme

Falla Cid-Trinitat

Falla Sant Jaume

Falla Corts Valencianes

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Falla Passeig-Cardenal Serra

Monument Infantil

Secció Especial

Falla Abú Masaifa

Falla Espanyoleto

Falla Ferroviaria

Falla Raval

Secció Primera

Falla Molina-Claret

Falla Selgas-Tovar

Falla Benlloch-Alexandre VIé

Falla República Argentina

Falla Sant Jordi

Falla Murta-Maravall

Secció Segona

Falla Joan Ramón Jiménez

Falla Cid-Trinitat

Secció Tercera

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Falla Passeig-Cardenal Serra

Falla Verge del Carme

Falla Corts Valencianes

Falla Sant Jaume

Falla Sant Feliu

Falla Mercat