Falla Verge del Carme

«…tens raó en suposar que a les Falles, hi ha molt més que una simple festa, i no és estrany que decididament renuncies a saber què…»

Aquesta conclusió feta per Josep-Vicent Marqués ens pot servir a l’hora de definir tot un sentiment i fins i tot, tota una forma de vida.

El fet de pertànyer a una comissió menuda, com és la falla Verge del Carme és molt més que el simple fet de ser faller, significa relació personal, sentiment d’unitat i uns lligams prou més complexos dels que inicialment caldria esperar. Però, al mateix temps significa treball, esforç i problemes aliens a la vida quotidiana. És una doble vessant que fa que decididament renuncie a saber per què volem tant les Falles.

La nostra comissió és de les clàssiques de la ciutat de Xàtiva. Prova d’açò és que aquest any (1.999) planta el seu número 30, deixant sols alguns anys sense plantar falla, i passant de moments dolços a moments amargs, on s’aconseguiren tres màxims guardons, però on també hi hagueren grans decepcions, com el tercer premi per la cua que va obtenir la nostra falla en l’exercici 1.991-92.

Deixant un poc de banda la història, com que nosaltres prentenem amb aquestes línies presentar la falla Verge del Carme a tot aquell que no la conega, passarem a parlar de la concepció de la festa que tenim. Nosaltres som conscients que bàsicament pertanyem a una comissió fallera, per la qual cosa el principal objetiu nostre és el monument, cosa que no dificulta, en cap moment l’existència d’un ambient festiu exagerat i sorprenent per als qui passen algun moment de la festa junt amb nosaltres.

Opinem que les falles han d’obrir-se cap al poble, però al mateix temps, el poble ha de normalitzar la seua actitud envers la festa fallera. També pensem que les falles han d’acceptar el repte sociocultural que des de fa uns anys sembla que definitivament s’haja convertit en una realitat.

Per altre lloc, entenem les falles des de la modèstia i des de l’esforç, mai des del luxe o la supèrbia, ja que potser siga aquest aspecte el causant de la situació de crisi que en l’actualitat estem patint.

La falla Verge del Carme és, en l’actualitat, la que consta de menys membres (sempre llevat dels infantils). Malgrat açò hem continuat aspirant a fer coses interessants dins de la nostra ciutat, ja que la majoria de voltes pot més qui més vol, i no sempre pot qui més té.

Gràcies a aquest aspecte, els darrers anys hem aconseguit estar junt a les més grans comissions pel que a monument es refereix, sempre tenint en compte que eixos esforços per a comissions com la nostra es poden realitzar, però no es poden mantindre al llarg dels anys. Si més no, aquestos esforços haurien de realitzar-se amb més freqüencia per les comissions de Xàtiva per a voltar el futur de les falles en la nostra ciutat.

Amb aquest text preteníem donar a conèixer a tots, aspectes interns de la falla Verge del Carme, però també teníem com a objetiu deixar alguns dubtes en l’aire, ja que nosaltres tampoc no trobem respostes a moltes de les preguntes que qualsevol faller inquiet es pronuncia, però comn diu Josep-Vicent Marqués, «hi ha molt més que una simple festa».

Font: CD Junta Local Fallera de Xàtiva de l’any 1.999

Notícies

Per si vols vore notícies relacionades amb aquesta falla

Ubicació

Per si vols veure on planten els monuments

Contacte

Per si busques el mail de la falla, web, xarxes socials, etc…

Anys

Per si vols saber quines eres les falleres majors, monuments, etc..