Any 2014

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla Ferroviaria

2n Premi

Falla República Argentina

3r Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

Secció Primera

1r Premi

Falla Raval

2n Premi

Falla Espanyoleto

Secció Segona

1r Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

2n Premi

Falla Murta-Maravall

3r Premi

Falla Molina-Claret

Accèssit

Falla Sant Jordi

Secció Tercera

1r Premi

Falla Cid-Trinitat

2n Premi

Falla Passeig-Cardenal Serra

3r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Accèssit

Falla Verge del Carme

Accèssit

Falla Selgas-Tovar

Accèssit

Falla Sant Jaume

Accèssit

Falla Sant Feliu

Accèssit

Falla Mercat

Accèssit

Falla Abú Masaifa

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Ferroviaria

Secció Primera

1r Premi

Falla Abú Masaifa

2n Premi

Falla Raval

3r Premi

Falla Murta-Maravall

Secció Segona

1r Premi

Falla Espanyoleto

2n Premi

Falla Sant Jordi

3r Premi

Falla Molina-Claret

Secció Tercera

1r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

2n Premi

Falla Cid-Trinitat

3r Premi

Falla Selgas-Tovar

Accèssit

Falla Verge del Carme

Accèssit

Falla Sant Jaume

Accèssit

Falla Sant Feliu

Accèssit

Falla Passeig-Cardenal Serra

Accèssit

Falla Mercat

Accèssit

Falla Joan Ramón Jiménez

Accèssit

Falla Benlloch-Alexandre VIé