Falla Raval

Segons dates replegades d’oïda, preguntades als majors del barri, ens diuen que allà per l’any 1.932, ja es plantaren falles en el barri. Tal vegada aquellas primeras falles es plantaren en el barri. Tal vegada aquelles primeres falles es plantaren en el carrer de l’Argenteria., segons apareixen en escrits de l’any 1.934. En l’any 1.936 es plantà la primera falla a la placeta de Sant Joan, nom que duia la comissió d’aquell temps. Se seguiren plantant falles amb algunes llacunes, fins a l’any 1.960 falla que era la primera que feia el membre de la comissió Pepe Martinez Mollà, artista de gran renom hui en dia i que s’endugué el primer premi, i després plantà la de l’any 1.961.

El primer president que tingué l’actual comissió fou Agustin Perales Agustí que fou elegit en aquella primera reunió de constitució, i estigué al càrrec de la comissió durant onze anys, havent recollit la comissió durant la seua presidència diversos guardons de relleu. S’obtingueren molts primers premis de la secció especial, així com altres premis en les diferents optatives en què participava la comissió.

Per a l’exercici 1.983-84, és elegit president Ramón Garcia Beltrán, qui ha estat al front de la comissió durant catorze anys, en dos períodes, des de l’exercici 1.983-84 fins a l’exercici de 1.990-91 i des de l’exercici 1.997-98 deixant de ser president tant sols un any en què el substituí Luis Terol Molina qui tan sols fou president a l’ercercici 1.991-92.

Durant el període en què Ramón Garcia Beltrán estigué a càrrec de la comissió, s’obitngueren també premis molt rellevants, com primers premis a la secció especial, premis a les primeres parts i segones de presentació, etc.

En el present exercici la comissió la presideix Vicente Aznar Vicedo, qui ha arreplegat el testimoni en el present exercici i estarem en monument en la secció especial.

Durant els vint-i-set anys en què esta comissió està plantant monument a la plaça del Pintor Tudela o com abans es deia del Picadero, han passat molts artistes de renom en l’àmbit faller, com han sigut Manolo Viguer, Estaban Arnau en dues ocasions, Manolo Blanco en vuit ocasions, Angel Martín Jover en dos, Paco Roca en quatre, Juan Copoví, Javier Boluda, J.L. Terol Navalón, Bernardo J. Iñigo, Antoni Grau, M.A. Gozalbes Moracho en dues ocasions i la comissió, sota la batuta del nostre artista particular Pepe Castells, construí en l’any 1.996 la Torre Eiffel, falla que tornà a trencar tots els esquemes en el que a monuments fallers es refereix.

A banda dels premis al monument que s’han relacionat, també s’han obtingut altres guardons, en quasi totes les activitats en què s’ha participat, com són les presentacioons, tant en la primera part com en la segona, llibret, activitat fallera, ral.li humorístic, en els seus diferents apartats, exposicions del ninot, Cavalcada del Ninot, jocs de saló, etc. etc. etc.

Dins de la comissió es crea la comissió infantil durant l’exercici de 1.975 i que ve plantant els seus monuments fins a hui, complint el vint-i-cinc aniversari el present exercici, mhavent desfilat durant el vint-i-cinc anys diferents artistes fallers, de gran renom com poder ser Esteban Arnau, Manolo Blanco, Manuel J. Blanco, Carles Grau Alentado, Pepe Castells, M. A. Gozalbes Moracho, Xavier Herrero, Paco Roca Xorques, Rafael Martínez Sabater, Pascual Gil Torregrosa, Enrique Oliver, Vicente Femenia, Alfredo Bernat i en el present exercici la comissió, encapçalada pels dos fallers Fernando Sisternes i Carles Montaner.

Font: CD Junta Local Fallera de Xàtiva de l’any 1.999

Notícies

Per si vols vore notícies relacionades amb aquesta falla

Ubicació

Per si vols veure on planten els monuments

Contacte

Per si busques el mail de la falla, web, xarxes socials, etc…

Anys

Per si vols saber quines eres les falleres majors, monuments, etc..