Falla Plaça de la Bassa

Anomenada Plaça d'Emilio Castelar o, en la dictadura franquista, Plaça del Caudillo, apareix en aquesta plaça la primera falla a l'exercici de 1931/32. Fou La Primitiva Setabense, la qual comptà com a artista amb Francisco Climent i Mata. No serà fins a l'exercici de 1933/34 quan ja es forma la comissió d'aquesta falla, la qual planta falles intermitentment durant els anys trenta, quaranta, cinquanta fins l'exercici de 1962/63.
Obté el primer premi de falla als exercicis de 1933/34 i el de 1934/35, i en el de 1942/43 aconsegueix que un premi d'honor a més de diploma, de part de la ciutat, per la execució esmerada del detall i del conjunt i per la fina sàtira.

Ubicació

Per si vols veure on planten els monuments

Anys

Per si vols saber quines eres les falleres majors, monuments, etc..