Falla Plaça Enriquez

Situada a la placa que li dóna nom a la comissió, aquesta plantà falla per primera vegada a l'exercici de 1933/34, i fou la Fallera Major Victoria Medina i Martínez, filla de qui era en aquell moment alcalde republicà de Xativa. Continuà la seua activitat festera durant dos exercicis més. Serà en el ressorgir les falles de Xâtiva, després de la guerra civil, quan tornà a plantar un monument a la plaça, concretament des de l'exercici de 1942/43 fins al 1947/48, període on plantà cinc falles de forma intermitent. A l'exercici 1965/66 de nou reapareix, en aquesta oca- sió de forma continuada fins a l'exercici 1971/72, quan desapareixerà definitivament.

Aquesta comissió és la precursora més immediata de la comissió de la falla Benlloch-Alexandre VI, atés que molts dels fundadors d'aquesta darrera comissió pertanyien a la de la
Plaça Enriquez. Cal assenyalar que va obtenir el primer premi de falla en l'exercici 1947/48, el de ninot indultat en 1943/44 i 1965/66 i el de libre als exercicis 1933/34 i 1943/44.

 

Font: Quadern de falles, 1865-2014 de Joaquim Sánchez

Ubicació

Per si vols veure on planten els monuments

Anys

Per si vols saber quines eres les falleres majors, monuments, etc..