Any 2004

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

2n Premi

Falla Raval

3r Premi

Falla Selgas-Tovar

Accèssit

Falla Verge del Carme

Secció Primera

1r Premi

Falla Molina-Claret

2n Premi

Falla República Argentina

3r Premi

Falla San Feliu

Secció Segona

1r Premi

Falla Sant Jordi

2n Premi

Falla Sant Jaume

3r Premi

Falla Ferroviaria

Accèssit

Falla Abú Masaifa

Accèssit

Falla Espanyoleto

Secció Tercera

1r Premi

Falla Mercat

2n Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

3r Premi

Falla Murta-Maravall

Accèssit

Falla Cid-Trinitat

Accèssit

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla Selgas-Tovar

2n Premi

Falla Abú Masaifa

Secció Primera

1r Premi

Falla Sant Jordi

2n Premi

Falla Sant Feliu

3r Premi

Falla Molina-Claret

Accèssit

Falla Joan Ramón Jiménez

Accèssit

Falla República Argentina

Secció Segona

1r Premi

Falla Murta-Maravall

2n Premi

Falla San Jaume

3r Premi

Falla Raval

Accèssit

Falla Mercat

Accèssit

Falla Ferroviaria

Accèssit

Falla Espanyoleto

Secció Tercera

1r Premi

Falla Verge del Carme

2n Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

3r Premi

Falla Tetuan-Porta de  Sant Francesc

Accèssit

Falla Cid-Trinitat