Falla Albereda Jaume I

Era l'exercici de 1981/82, primers anys de l'actual democràcia, quan va nàixer la comissió de Jaume I en mig d'una forta polèmica perquè hi havia comissions que no volien la creació d'aquesta nova comissió fallera. Va tenir una existência efímera, doncs només va durar cinc anys, però en el temps que va estar va deixar clares mostres d'un intent de renovació de la festa i de normalització lingüistica i, conseqüentment, s'enfrontà al que en aquell moment era un col-lectiu dirigit des de València per una sèrie de persones que utilitzaren les falles per instal-lar-se amb unes idees partidistes i sense rigor filològic.

Entre les activitats falleres, cal destacar els seus libres de falla que oferien un concepte diferent d'allò havien sigut els llibrets de la resta de falles. Aquesta innovació li permití guanyar el primer premi en l'exercici de 1984/85. A més a més, també va obtenir premi al ninot indultat l'exercici 1981/82 i en els jocs de saló el de parxís i manilla l'exercici de 1985/86.

El primer president d'aquesta comissió va ser Pepe Ribelles i Àlvarez, qui havia sigut el primer president de l'actual comissió de la falla de la Plaça de l'Espanyoleto.

 

Font: Quadern de falles, 1865-2014 de Joaquim Sánchez

Ubicació

Per si vols veure on planten els monuments

Anys

Per si vols saber quines eres les falleres majors, monuments, etc..