Any 1992

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Espanyoleto

3r Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

Secció Primera

1r Premi

Falla Sant Jordi

2n Premi

Falla Molina-Claret

3r Premi

Falla Sant Feliu

Secció Segona

1r Premi

Falla Ferroviaria

2n Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

3r Premi

Falla Raval

Secció Tercera

1r Premi

Falla Selgas-Tovar

2n Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

3r Premi

Falla Sant Jaume

4t Premi

Falla Abú Masaifa

5é Premi

Falla Murta-Maravall

6é Premi

Falla Verge del Carme

7é Premi

Falla Cid-Trinitat

8é Premi

Falla Mercat

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla Molina-Claret

2n Premi

Falla República Argentina

3r Premi

Falla Espanyoleto

Secció Primera

1r Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

2n Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

3r Premi

Falla Sant Jordi

Secció Segona

1r Premi

Falla Ferroviaria

2n Premi

Falla Mercat

3r Premi

Falla Abú Masaifa

Secció Tercera

1r Premi

Falla Selgas-Tovar

2n Premi

Falla Murta-Maravall

3r Premi

Falla Raval

4t Premi

Falla Sant Jaume

5é Premi

Falla Verge del Carme

6é Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

7é Premi

Falla Cid-Trinitat

8é Premi

Falla Sant Feliu