Any 1956

Monument Gran

1r Premi

Falla Sant Jordi

2n Premi

Falla Plaça de la Bassa

3r Premi

Falla Mossén Urios

Falla Portal de València

Falla Cid-Trinitat

Falla Mercat

Falla José Espejo

Falla Sant Jaume

Monument Infantil

1r Premi

Falla Espanyoleto

2n Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

3r Premi

Falla José Espejo

Falla Sant Jordi

Falla Carrer Menor

Falla Sant Pere

Falla Raval

Falla Benlloch