Any 1985

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla Mercat

2n Premi

Falla República Argentina

3r Premi

Falla Raval

Secció Primera

1r Premi

Falla Verge del Carme

2n Premi

Falla Selgas-Tovar

3r Premi

Falla Espanyoleto

Secció Segona

1r Premi

Falla Ferroviaria

2n Premi

Falla Molina-Claret

3r Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

Secció Tercera

1r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

2n Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

3r Premi

Falla Sant Jaume

4t Premi

Falla Cid-Trinitat

5é Premi

Falla Albereda-Jaume I

6é Premi

Falla Sant Feliu

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla Molina-Claret

2n Premi

Falla Mercat

3r Premi

Falla Raval

Secció Primera

1r Premi

Falla Espanyoleto

2n Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

3r Premi

Falla Ferroviaria

Secció Segona

1r Premi

Falla República Argentina

2n Premi

Falla Selgas-Tovar

3r Premi

Falla Sant Jaume

Secció Tercera

1r Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

2n Premi

Falla Cid-Trinitat

3r Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

4t Premi

Falla Verge del Carme

5é Premi

Falla Albereda-Jaume I

6é Premi

Falla Sant Feliu