Falla Mossén Urios

Aquesta falla durant la República s'anomenava 12 d'abril i sols va plantar falles grans. La primera fou a l'exercici 1933/34 i després ho faria de forma discontinua els anys quaranta i cinquanta.

És una comissió aquesta que va obtindre el primer premi de falles i el de libret l'exercici 1952/53.

 

Font: Quadern de falles, 1865-2014 de Joaquim Sánchez

Ubicació

Per si vols veure on planten els monuments

Anys

Per si vols saber quines eres les falleres majors, monuments, etc..