Falla Passeig-Cardenal Serra

Enllà per l’any 2006 un grup d’amics, alguns d’ells provinents d’altres comissions, es reunien amb l’objectiu d’intentar constituir una nova comissió fallera a la Ciutat. El nucli urbà anava engrandint-se, a poc a poc, però el nombre de comissions falleres xativines continuava mostrant-se estable, des de ja feia molt de temps.

Aquest grup de fallers va pensar que era un bon moment per organitzar una nova comissió, aprofitant aquest desenvolupament urbà. Així, els seus integrants barallaren la idea de situar-la en la zona geogràfica compresa entre el Passeig del Ferrocarril (d’on agafa la primera part del compost) i el carrer Cardenal Serra, més o menys.

Trobada la zona geogràfica idònia, els fallers s’encarregaren de complir amb la burocràcia, els permisos i les actuacions pertinents, fins que arribaren a obtenir l’autorització en una de les reunions ordinàries de presidents, realitzades aquell exercici.

Així, la falla va aconseguir, poder plantar el seu primer monument faller a l’exercici 2007, en el creuament dels carrers Tecla de Borja i Cardenal Serra.

Malgrat això, el primer exercici tan sols es va poder gaudir d’un monument gran, que portava com a lema “Acció i destrucció”. No va ser fins a l’exercici següent quan la comissió ja va poder plantar, al temps, un monument gran i altre infantil.

A partir d’eixe moment, els seus integrants han continuat treballant per treure endavant aquesta comissió que, encara que jove, ja ha pogut gaudir de diferents primers premis en diverses competicions.   

 

Juan Ramón Alcocer

Notícies

Per si vols vore notícies relacionades amb aquesta falla

Ubicació

Per si vols veure on planten els monuments

Contacte

Per si busques el mail de la falla, web, xarxes socials, etc…

Anys

Per si vols saber quines eres les falleres majors, monuments, etc..