Any 1978

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla Raval

2n Premi

Falla Cid-Trinitat

3r Premi

Falla República Argentina

Secció Primera

1r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

2n Premi

Falla Ferroviaria

3r Premi

Falla Molina-Claret

Secció Segona

1r Premi

Falla Selgas-Tovar

2n Premi

Falla Sant Jaume

3r Premi

Falla Espanyoleto

Secció Tercera

1r Premi

Falla Sant Feliu

2n Premi

Falla Mercat

3r Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

4t Premi

Falla Verge del Carme

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

2n Premi

Falla Raval

3r Premi

Falla Ferroviaria

Secció Primera

1r Premi

Falla Sant Feliu

2n Premi

Falla Selgas-Tovar

3r Premi

Falla Cid-Trinitat

Secció Segona

1r Premi

Falla Sant Jaume

2n Premi

Falla Molina-Claret

3r Premi

Falla Espanyoleto

Secció Tercera

1r Premi

Falla Verge del Carme

Desqualificat

Falla República Argentina