Any 1991

Monument Gran

Secció Especial

1r Premi

Falla Espanyoleto

2n Premi

Falla República Argentina

3r Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

Secció Primera

1r Premi

Falla Molina-Claret

2n Premi

Falla Selgas-Tovar

3r Premi

Falla Raval

Secció Segona

1r Premi

Falla Verge del Carme

2n Premi

Falla Sant Jordi

3r Premi

Falla Mercat

Secció Tercera

1r Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

2n Premi

Falla Sant Jaume

3r Premi

Falla Ferroviaria

4t Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

5é Premi

Falla Abú Masaifa

6é Premi

Falla Murta-Maravall

7é Premi

Falla Sant Feliu

8é Premi

Falla Cid-Trinitat

Monument Infantil

Secció Especial

1r Premi

Falla Mercat

2n Premi

Falla República Argentina

3r Premi

Falla Molina-Claret

Secció Primera

1r Premi

Falla Espanyoleto

2n Premi

Falla Joan Ramón Jiménez

3r Premi

Falla Selgas-Tovar

Secció Segona

1r Premi

Falla Ferroviaria

2n Premi

Falla Murta-Maravall

3r Premi

Falla Sant Jaume

Secció Tercera

1r Premi

Falla Benlloch-Alexandre VIé

2n Premi

Falla Raval

3r Premi

Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc

4t Premi

Falla Abú Masaifa

5é Premi

Falla Verge del Carme

6é Premi

Falla Sant Feliu

7é Premi

Falla Cid-Trinitat

8é Premi

Falla Sant Jordi