Falla Sant Jaume 1972

Fallera Major

Lolita Gregori i Prats

President

José Iborra i Gil

Monument

LEMA:       Tot en conserva

ARTISTA:   Antoni Grau Cros

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS