Falla Murta-Maravall 1993

Fallera Major

Mercedes Sánchez i Mejías

President

Alfredo Martínez i Micó

Fallera Major Infantil

Gemma Bataller i Martínez

President Infantil

Pedro Antonio Quiralte i Garcia

Monument

LEMA:       Cinqué aniversari

ARTISTA:  Enrique Burriel

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        Fantasies infantils

ARTISTA:   Vernisa

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       3r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS