Falla Sant Jaume 1993

Fallera Major

Ana María Fernández i Álvarez

President

Rafael Zapata i Gozalbes

Fallera Major Infantil

Maria Pilar de Luna i Esparza

President Infantil

Daniel Torresano i Reguillo

Monument

LEMA:       Gran Reserva

ARTISTA:  José Lafarga Palomares

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      4t Premi

Monument infantil

LEMA:        El circ

ARTISTA:   José Lafarga Palomares

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       1r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS